RELACJE INWESTORSKIE
RELACJE INWESTORSKIE

 

 

 

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

 

Zgodnie z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, spółka akcyjna ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej i zamieszczania także na tej stronie, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od spółki.

 

 

 

O SPÓŁCE

 

 

        SPÓŁKA

 

        Helix Immuno-Oncology S.A. to spółka zależna od spółki Helix BioPharma Corp. Akcje spółki Helix BioPharma Corp. są obecnie notowane na giełdzie papierów wartościowych w Toronto (TSX) pod symbolem „HBP”. Helix Immuno-Oncology S.A. w 2017 r. zakończyła proces przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Jest to pierwszy krok na drodze do debiutu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

        Helix Immuno-Oncology S.A. aktywnie pracuje nad rozwojem innowacyjnych produktów stosowanych w terapii nowotworów. Działania spółki, w zakresie opracowania potencjalnych leków, opierają się na platformie technologicznej: Tumour Defence Breaker (DOS47), a w szczególności na pracach w obszarze rozwoju cząsteczki V-DOS47, która ma zastosowanie w leczeniu raka piersi oraz innych nowotworów litych.

 

HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A.

ul. Bojkowska 59C

44-100 Gliwice

NIP: 5252547574

REGON: 146535883

kapitał zakładowy: 1.101.950,00 PLN w całości wpłacony

KRS: 0000692806

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

po przekazaniu akt spółki według właściwości:

Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

 

 

 

 

WŁADZE SPÓŁKI

 

            ZARZĄD

 

 

        Dr Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu   

        Dr. Wiśniewski posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w realizacji projektów biotechnologicznych, due diligence technologicznym, transferze technologii, rozwoju leków, ochronie własności intelektualnej oraz planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju firm biotechnologicznych. Przed rozpoczęciem współpracy ze spółką Helix Immuno-Oncology S.A., dr. Wiśniewski był założycielem i Prezesem Zarządu Instytutu Analiz Genetycznych INAGEN Sp. z o. o. działającego w zakresie zaawansowanej diagnostyki molekularnej i przetwarzania danych "Big Data". Był również współzałożycielem, wynalazcą i kierownikiem projektu w firmie Glia Sp. z o.o. działającej w zakresie rozwoju terapii glejakoraka. Dr Wiśniewski był również menedżerem w Peptaderm Sp. z o.o., spółce specjalizującej się w opracowywaniu leków do stosowania miejscowego oraz doradcą Zarządu ds. startupów i nowo utworzonych spółek biotechnologicznych w funduszu Eastern European Investment Management VC. Swoje specjalistyczne doświadczenie zdobył poprzez kompleksowe zarządzanie biznesem biotechnologicznym w obszarze m. in. transferu technologii, rozwoju leków, ochrony własności intelektualnej, czy opracowywania i wdrażania  strategii rozwoju firm biotechnologicznych.

Edukacja: doktorat z nauk biologicznych, specjalizacja z biologii molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN

 

 

 

              RADA NADZORCZA

 

 

          Prof. dr hab. Sławomir Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

          Dr Heman Chao – Członek Rady Nadzorczej

 

          Andreas Kandziora – Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

KONTAKT

 

 

Kontakt dla inwestorów:

 

Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu                                              

e-mail: pawel.wisniewski@helixpolska.com

 

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

 

 

masz pytania? Napisz
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

Helix Immuno-Oncology S.A.
Bojkowska 59 C,
44-100 Gliwice

NIP: 5252547574
REGON: 146535883
KRS: 0000692806
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
po przekazaniu akt spółki według właściwości:
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 1.101.950,00 PLN w całości wpłacony
Adres Biura:
Helix Immuno-Oncology S.A.
gen. Sylwestra Kaliskiego 2
01-476 Warszawa
Formularz kontaktowy
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

Treść wiadomości
Przepisz kod z obrazka