Unikalne, opatentowane technologie
Unikalne, opatentowane technologie
Tumour Defence Breaker DOS47

 

 

 

Platforma Technologiczna  

 

 

  • Tumour Defence Breaker – DOS47 umożliwia tworzenie nowych cząsteczek  - immunokoniugatów (połączenia przeciwciał i enzymu) rozpoznających różne cele molekularne. Nagromaczenie cząsteczek w miejscu docelowym, w środowisku nowotworu jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych przeciwciał, natomiast wykorzystanie enzymu (ureazy)  jako elementu aktywnego cząsteczki pozwala na przełamanie barier obronnych nowotworów.
  • Najbardziej złośliwe zmiany nowotworowe rozwijają się głównie w środowisku o niskim pH (odczyn kwaśny) i niskim stężeniu tlenu. Zlokalizowane działanie enzymu (ureazy) umożliwia podwyższenie pH mikrośrodowiska nowotworu co może zwiększać efektywność stosowanych obecnie chemioterapii i immunoterapii w leczeniu nowotworów litych.
  • Obecnie, różnorodnośc dostępnych i opisanych celi molekularnych, charakterystycznych dla różnych typów nowotworów jest ogromna. Postęp biologii molekularnej umożliwił dostęp do  efektywnych metod tworzenia i sprawdzania nowych przeciwciał szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W takich warunkach wykorzystanie platformy  Tumour Defence Breaker (DOS47) daje możliwość tworzenia rozwiązań „szytych na miarę“.

 

 

 

 

 

 

Cząsteczka V-DOS47

 

Zespół Helix Immuno-Oncology prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad V-DOS47 od momentu  wylicencjonowana technologii od spółki-matki Helix BioPharma w 2015 r. Projekt uzyskał wsparcie w wysokości 12,5 mln PLN z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. V-DOS47 jest kolejnym, po L-DOS47, potencjalnym lekiem immunologicznym opartym na unikalnej platformie Tumour Defence Breaker (DOS47).

 

V-DOS47 jest koniugatem ureazy i przeciwciała skierowanego na receptor 2 czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGFR2/KDR/Flk-1),  modyfikującym mikrośrodowisko nowotworu, co pozwala na efektywną  eliminację komórek nowotworowych bez uszkadzania komórek zdrowych. VEGFR2 został wybrany jako cel molekularny, pozwalający na nagromadzenie  cząsteczki V-DOS47 w mikrośrodowisku wielu typów nowotworów. Daje to możliwość szerokiego zastosowania w terapii w przyszłości, jednak obecnie V-DOS47 jest przedmiotem badań przedklinicznych we wskazaniu potrójnie ujemnego raka piersi.

 

Pozytywne wyniki badań przedklinicznych oraz I fazy badań klinicznych mogą skutkować uruchomieniem kolejnych projektów V-DOS47 również w innych wskazaniach.

 

 

 

 

Innowacyjne leczenie złośliwych nowotworów litych

 

 

 

  • Szerokie spektrum działania: V-DOS47 jako część Tumour Defence Breaker (DOS47) - autorskiej platformy rozwoju leków ukierunkowanych na leczenie różnych nowotworów litych.
  • Unikatowe działanie V-DOS47, polegające na neutralizowaniu pH mikrośrodowiska nowotworu, co pozwala efektywniej eliminować komórki rakowe.
  • V-DOS47 to kandydat na lek dla pacjentek z nowotworami piersi, dla których nie ma obecnie skutecznych metod terapii.

 

 

 

 

 

TERAPIE KOMÓRKOWE CAR-T

 

  

 

  •  Helix Immuno-Oncology S.A., we współpracy ze swoją spółką-matką Helix BioPharma Crop. oraz ProMab Biotechnologies Inc. - zewnętrznym partnerem z Doliny Krzemowej (CA, USA), rozwija CAR-T w terapii nowotworów hematologicznych (czyli nowotworów krwi, stanowiących 4% wszystkich nowotworów złośliwych). Niezależnie, HIO pracuje nad własnym programem Solid Cancer CAR-T, jako skuteczną terapią nowotworów litych (czyli zmian tworzących zwartą masę guza, 96% wszystkich nowotworów złośliwych).
  • Plany rozwojowe Spółki w zakresie nowotworów hematologicznych obejmują rozpoczęcie już w przyszłym roku badania klinicznego I fazy z zastosowaniem BCMA-CAR-T u chorych na szpiczaka mnogiego (ang. Multiple Myeloma)
  • Oprócz technologii BCMA-CAR-T, HIO rozwija własny, unikalny program Solid Cancer CAR-T. Technologia ta, nakierowana na leczenie nowotworów litych, takich jak rak piersi, trzustki, jelita grubego, czy żołądka. Daje to szansę Helix Immuno-Oncology S.A.  stać się liderem rynkowym w skali globalnej. Obecnie, Spółka rozwija CAR-T skierowane przeciwko białku CEACAM6. Wyniki badań na modelach zwierzęcych wykazały dużą skuteczność CEACAM6-CAR-T w eliminacji guzów powstałych z komórek raka trzustki.

 

 

Mając pozyskaną i zabezpieczoną licencję do technologii CAR-T, HIO zamierza rozpocząć w Polsce rekrutację uczestników do badania klinicznego I fazy z zastosowaniem BCMA-CAR-T u chorych na szpiczaka mnogiego wykorzystując do tego celu produkt wylicencjonowany od amerykańskiej spółki ProMab Biotechnologies Inc.