Zamówienia publiczne
26.04
2017
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
ANGELIKA MUCHOWICZ
ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH I BADAWCZYCH, W ZAKRESIE BADAŃ IN VIVO (W WYBRANYCH MODELACH ZWIERZĘCYCH), W MODELACH MONOTERAPII I TERAPII ŁĄCZONEJ RAKA PIERSI ORAZ W ZAKRESIE OCENY WPŁYWU BADANEJ CZĄSTECZKI NA FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług eksperckich i badawczych w zakresie badań in vivo (w wybranych modelach zwierzęcych), w modelach monoterapii i terapii łączonej raka piersi oraz w zakresie oceny wpływu badanej cząsteczki na funkcjonowanie układu odpornościowego (UO) w guzie, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15
26.01
2017
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
TK BIOTECH SP. Z O. O. SP. K
ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I PEŁNE URUCHOMIENIE DWÓCH KOMÓR LAMINARNYCH, ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu dwóch komór laminarnych, zgodnie z warunkami zamówienia i specyfikacją techniczną, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
19.01
2017
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
VWR INTERNATIONAL SP. Z O.O.
KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE LABORATORIÓW PROJEKTOWYCH W MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJĄ
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na kompleksowym zaopatrzeniu laboratoriów projektowych w materiały zużywalne do badań laboratoryjnych, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
23.12
2016
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
TK BIOTECH SP. Z O.O. SP. K
ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I PEŁNE URUCHOMIENIE KOMPLEKSOWEGO STANOWISKA DO POMIARÓW SPEKTROFOTOMETRYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE POMIAR ABSORBANCJI W MIKRO ILOŚCI ORAZ NA PŁYTKACH (W FORMACIE 96), PŁUKANIE PŁYTEK ORAZ KOMPLEKSOWĄ ANALIZĘ UZYSKANYCH WYNIKÓW, ZG
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu kompleksowego stanowiska do pomiarów spektrofotometrycznych, umożliwiające pomiar absorbancji w mikro ilości oraz na płytkach (w formacie 96), płukanie płytek oraz kompleksową analizę uzyskanych wyników, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
23.12
2016
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
ANIMA SP. Z O.O. S.K.
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU REGAŁÓW I KLATEK DO HODOWLI MYSZY LABORATORYJNYCH, ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na rozbudowie istniejącego systemu regałów i klatek do hodowli myszy laboratoryjnych, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
21.12
2016
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
RADOSŁAW ZAGOŻDŻON
ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH I BADAWCZYCH, W ZAKRESIE BADAŃ IN VIVO, W OBSZARZE ZWIĄZANYM Z IDENTYFIKACJĄ MECHANIZMÓW UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM I OCENĄ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA BADANYCH PRZECIWCIAŁ ORAZ USŁUG EKSPERCKICH W
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług eksperckich i badawczych, w zakresie badań in vivo, w obszarze związanym z identyfikacją mechanizmów układu odpornościowego o działaniu przeciwnowotworowym i oceną skuteczności działania badanych przeciwciał oraz usług eksperckich w zakresie badań in vitro w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
21.12
2016
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
BEATA PYRZYŃSKA
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAWCZYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA I REALIZACJI DOŚWIADCZEŃ W BADANIACH NAD OPTYMALIZACJĄ PRZECIWCIAŁ W MODELACH IN VITRO
Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług badawczych w zakresie planowania i realizacji doświadczeń w badaniach nad optymalizacją przeciwciał w modelach in vitro w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
20.12
2016
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
MAGDALENA WINIARSKA
ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH I BADAWCZYCH W ZAKRESIE BADAŃ IN VITRO NAD OPTYMALIZACJĄ PRZECIWCIAŁ ORAZ USŁUG EKSPERCKICH W OBSZARZE IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług eksperckich i badawczych w zakresie badań in vitro nad optymalizacją przeciwciał oraz usług eksperckich w obszarze immunoterapii nowotworów w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
12.12
2016
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
BIO-RAD POLSKA SP. Z O.O.
DOSTAWA, MONTAŻ I PEŁNE URUCHOMIENIE SYSTEMU DO WIZUALIZACJI I DOKUMENTACJI ŻELI, ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu systemu do wizualizacji i dokumentacji żeli, składającego się z następujących elementów: aparatu do wizualizacji i dokumentacji żeli z tacami, termocyklera, aparatu do elektroforezy, transiluminatora, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
18.10
2016
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
LABOBAZA ZAWIELAK I WSPÓLNICY SP. JAWNA
DOSTAWA, MONTAŻ I PEŁNE URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA LABORATORIUM BIOCHEMICZNEGO ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu wyposażenia laboratorium biochemicznego w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
29.08
2016
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
CARL ZEISS SP. Z O.O.
ROZEZNANIE RYNKU W ZAKRESIE DOSTAWY, MONTAŻU I PEŁNEGO URUCHOMIENIA ZESTAWU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z: MIKROSKOPU ODWRÓCONEGO Z KONTRASTEM FAZOWYM, ADAPTEREM, KAMERĄ, OPROGRAMOWANIEM I KOMPUTEREM WEDŁUG SPECYFIKACJI
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu zestawu składającego się z: mikroskopu odwróconego z kontrastem fazowym, adapterem, kamerą, oprogramowaniem i komputerem, według specyfikacji, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
18.07
2016
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
DANLAB DANUTA KATRYŃSKA
ROZEZNANIE RYNKU W ZAKRESIE DOSTAWY, MONTAŻU I PEŁNEGO URUCHOMIENIA KOMORY LAMINARNEJ II KLASY BEZPIECZEŃSTWA PRZYSTOSOWANA DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI WEDŁUG SPECYFIKACJI
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa przystosowana do pracy z cytostatykami według specyfikacji, w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00
18.07
2016
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE
WYBRANY WYKONAWCA:
LABOBAZA ZAWIELAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
DOSTAWA, MONTAŻ I PEŁNE URUCHOMIENIE KOMPLEKSOWEGO WYPOSAŻENIA LABORATORIUM HODOWLI KOMÓRKOWYCH ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJĄ
Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i pełnym uruchomieniu kompleksowego wyposażenia laboratorium hodowli komórkowych w ramach projektu pt. ”Rozwój nowej, skutecznej i wysoce specyficznej terapii nowotworów piersi o potencjalnie niskiej toksyczności, w oparciu o opatentowaną platformę technologiczną DOS47, modyfikującą mikrośrodowisko guza i odpowiedź immunologiczną poprzez zmianę pH” V-DOS47, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Umowa: POIR.01.01.01-00-1645/15-00