Zamówienia publiczne
19.01
2017
KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE LABORATORIÓW PROJEKTOWYCH W MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ LABORATORYJNYCH ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/1/17

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej