Zamówienia publiczne
23.12
2016
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU REGAŁÓW I KLATEK DO HODOWLI MYSZY LABORATORYJNYCH, ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/58/16

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej