Zamówienia publiczne
21.12
2016
ŚWIADCZENIE USŁUG BADAWCZYCH W ZAKRESIE PLANOWANIA I REALIZACJI DOŚWIADCZEŃ W BADANIACH NAD OPTYMALIZACJĄ PRZECIWCIAŁ W MODELACH IN VITRO

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/55/16

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej