Zamówienia publiczne
20.12
2016
ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH I BADAWCZYCH W ZAKRESIE BADAŃ IN VITRO NAD OPTYMALIZACJĄ PRZECIWCIAŁ ORAZ USŁUG EKSPERCKICH W OBSZARZE IMMUNOTERAPII NOWOTWORÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/53/16

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej