Zamówienia publiczne
21.12
2016
ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH I BADAWCZYCH, W ZAKRESIE BADAŃ IN VIVO, W OBSZARZE ZWIĄZANYM Z IDENTYFIKACJĄ MECHANIZMÓW UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM I OCENĄ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA BADANYCH PRZECIWCIAŁ ORAZ USŁUG EKSPERCKICH W

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/54/16

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej