Zamówienia publiczne
26.04
2017
ŚWIADCZENIE USŁUG EKSPERCKICH I BADAWCZYCH, W ZAKRESIE BADAŃ IN VIVO (W WYBRANYCH MODELACH ZWIERZĘCYCH), W MODELACH MONOTERAPII I TERAPII ŁĄCZONEJ RAKA PIERSI ORAZ W ZAKRESIE OCENY WPŁYWU BADANEJ CZĄSTECZKI NA FUNKCJONOWANIE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS47/III/68/17

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej