Zamówienia publiczne
26.01
2017
ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I PEŁNE URUCHOMIENIE DWÓCH KOMÓR LAMINARNYCH, ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/16/17

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej