Zamówienia publiczne
23.12
2016
ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I PEŁNE URUCHOMIENIE KOMPLEKSOWEGO STANOWISKA DO POMIARÓW SPEKTROFOTOMETRYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE POMIAR ABSORBANCJI W MIKRO ILOŚCI ORAZ NA PŁYTKACH (W FORMACIE 96), PŁUKANIE PŁYTEK ORAZ KOMPLEKSOWĄ ANALIZĘ UZYSKANYCH WYNIKÓW, ZG

ZAPYTANIE OFERTOWE 
dla zamówienia, którego wartość przekracza kwotę 50 000 PLN

Nr sprawy: VDOS/III/57/16

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami, znajdują się w osobnych plikach zamieszczonych poniżej